MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Sąd Lekarski
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Wyborcza
Delegaci na Zjazd Krajowy
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Okręgowy Sąd Lekarski
OSL -
 
Osoby:
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr n. med. Zbigniew Martyka
Zbigniew Martyka
I Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lekarz Bolesław Wroński
Bolesław Wroński
II Zastępca Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Barbara Rączka
Barbara Rączka
członek OSL
lekarz Artur Asztabski
Artur Asztabski
członek OSL
lekarz Hanna Felis-Zyguła
Hanna Felis-Zyguła
członek OSL
lekarz Tomasz Rymarczyk
członek OSL
lekarz Bogusław Szymczyk

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów